Tarotová poradna - výklad karet

V životě každého člověka nastane okamžik, kdy neví, jak dál a potřebuje poradit.

Potřebujete si ujasnit Vaši aktuální životní situaci?
Stojíte před důležitým rozhodnutím a nevíte, jakým směrem se vydat?
Máte pocit, že se nacházíte ve slepé uličce a hledáte cestu ven?

Přijďte se nechat inspirovat obrazy a symboly tarotu a objevte odpovědi na Vaše otázky v sobě. Ráda Vás provedu na cestě poznáním, podpořím při nacházení možností a vhodných řešení. 

  • Tarotové sezení Vám pomůže se zorientovat v dané životní situaci, podpoří při hledání řešení a nacházení možností, které by vedly k Vaší spokojenosti a naplnění v životě.
  • Karty neodpovídají na otázky ano/ne, ani Vám neřeknou, za jak dlouho se událost stane.
  • Výklad je možný maximálně na půl roku dopředu.
  • Dotaz musí být co nejpřesnější.
  • Pamatujte si, že karty za Vás Váš problém nevyřeší, ale může naznačit nebo poukázat na to, co se nachází pod povrchem, jakým směrem se vydat apod. Máte svobodnou volbu a ve většině (až na některé okolnosti) jste to Vy, kdo tvoří svůj osud sám.
  • Karty Vám pomohou se rozhodnout, mohou Vám také pomoci, když se cítíte na dně a nevidíte před sebou nic optimistického. Karty Vám můžou být rádcem a pomocníkem, ale nic za Vás neudělají.

Vyvaruji se vždy osudových výroků, neboť každý je strůjcem svého osudu.

Při práci s tarotovými kartami pro doplnění informací dále používám karty "Smysl života" a "Nanebevzatí mistři" od Doren Virtue.

Ráda Vás podpořím v otázkách:
mezilidských vztahů
práce a seberealizace
osobnostní rozvoj a sebepoznání
rozhodování
zvládání životní krize
psychosomatických problémů
a mnoho dalších

Jak sezení probíhá
Požádám Vás o popis problému, se kterým ke mně přicházíte.
Pak společně zformulujeme Vaší konkrétní otázku k problému, který potřebujete řešit. Vyberete po promíchaní balíčku patřičný počet karet, jenž rozložíme na předem určená místa v rozkladu. Samotným výkladem karet Vás provedu pomocí podpůrných otázek, formou rozhovoru a někdy i prostřednictvím tvořivých aktivit. Skrze obrazy a symboly tarotu, jejichž významy postupně odkryjeme, získáte informace a vhledy do aktuální situace, na základě kterých můžete zvolit vhodné postoje a lépe se rozhodovat pro další kroky a směřování.

  • Respektuji možnost volby a vlastního rozhodování - je zcela na klientovi, jak naloží se získanými informacemi.Nevěštím budoucnost, ani nevykládám na smrt.
  • Respektuji práci svých kolegů a kolegyň, nehodnotím způsoby práce ani výklady jiných kartářů a kartářek.
  • Zaručuji absolutní diskrétnost.

Na závěr sezení můžeme shrnout nejdůležitější poznatky a stanovit úkol nebo rituál, který Vám usnadní zavést nové postoje do běžného života.

Dovolte si být šťastní a spokojení.

Cena:
250,- Kč / půl hodiny
500,- Kč / 1 hod. včetně čistění, harmonizace energií
každá další půlhodina 200,- Kč

Těším se na Vás, Veronika Brezovská

Důležité informace:

* Karty neodpovídají na otázky ano/ne, ani Vám neřeknou, za jak dlouho se událost stane.
* Výklad je možný maximálně na půl roku dopředu* Dotaz musí být co nejpřesnější.
* Pamatujte si, že karty za Vás Váš problém nevyřeší, ale může naznačit nebo poukázat na to, co se nachází pod povrchem, jakým směrem se vydat apod. Máte svobodnou volbu a ve většině (až na některé okolnosti) jste to Vy, kdo tvoří svůj osud sám.