Radost

Tato energie byla dána přes pí Libuši Serafii Pánkovou dne 13. března 2011 pro prožívání radosti, harmonizaci a uvolnění psychických bloků. Jsem ráda, že mohu s touto energií pracovat.

Energie Radost pomáhá na různých úrovních:

1. stupeň
 1. Pomáhá lépe vnímat radost ze života
 2. Pomáhá při odstranění bloků z ublížení sama sobě
 3. Bezpodmínečná láska k sobě bez výhrad
 4. Pomáhá nastolit vnitřní mír a klid a harmonii
 5. Zlepšení spánku
2. stupeň 
 1. Přijímání situací v životě tak, jak jsou bez výhrad
 2. Pomáhá uvolňovat svazující úzkosti
 3. Pomáhá uvolňovat strachy z osamění
 4. Navrací jistotu v osamění
 5. Pomáhá uvolňovat a odstraňovat strachy
 6. Pomáhá zmírňovat deprese
 7. Dovede lépe zvládat stavy po rozčílení a s tím související emoce
 8. Pomáhá mírnit beznaděj
 9. Pomáhá zmírňovat pocity beznaděje ve stáří
 10. Pomáhá k navození klidu
 11. Pro staré a opuštěné lidi bez pocitu lásky
 12. Uklidňuje psychiku
 13. Přijetí sama sebe
 14. Pomáhá uvolňovat pocity viny a ublížení
 15. Pomáhá odpustit sama sobě
 16. Pomáhá při řešení lehčích psychických blocích
 17. Pomáhá zvládat pocit osamocení v nemoci a ve stáří
 18. Pomáhá uvolňovat emoce
 19. Pomáhá se osvobodit a uvolnit od závislosti na lásce druhého
 20. Pomáhá prožít naplno přijaté emoce
 21. Pomáhá navracet psychiku do normálu
3. stupeň
 1. Pomáhá chápat božskou sílu
 2. Pomáhá navracet k Jednotě
 3. Bourá emoční zábrany
 4. Přetíná otěže viny
 5. Uvolňuje lana závislostí

Tento obrázek je namalovaný automatickou kresbu a jmenuje se "Radost".
Autorka je Libuše Serafii Pánková