Metoda EFT nebo-li  Akupunktura bez jehel

Nabízím zájemcům osobní setkání a práci s EFT nebo Vás mohu tuto metodu naučit, aby jste mohli sami pracovat doma.
S metodou EFT pracuji sama se sebou každý den od roku 2011, kdy jsem se ji naučila a zjistila, jak tato metoda pomáhá, uvolňuje, odstraňuje strachy, pocity bezmoce, ale také pomáhá s fyzickými problémy. Touto metodou se dají řešit vleklé i dlouhodobé problémy, jakými jsou například strachy, fobie, stresy, žárlivost, závislosti, nadváha, malé sebevědomí, nevyřešené vztahy atd.

Co je EFT?
EFT je anglická zkratka slov: Emotional Freedom Techniques, což ve volném překladu znamená: Techniky emoční svobody.


Výhody této metody:

Tato terapie se provádí ve dvojici s terapeutem a probíhá v sedě. Délka i celkový počet sezení je individuální - jednotlivá terapie se běžně pohybuje od 60 do 120 minut, ale může trvat i déle.
Práce s metodou EFT probíhá v příjemné atmosféře, je klidná, nebolestivá, většinou rychlá, má dlouhodobé i trvalé výsledky a obvykle probíhá za minimálního emočního nepohodlí. Ale je nutný zájem klienta při terapii spolupracovat.
  • - je obvykle rychlá a má dlouhotrvající účinky
  • - vyřešené problémy se již "nevrací"
  • - je nebolestivá, protože nepoužívá žádné pomůcky ani jehly
  • - nemá vedlejší negativní účinky, protože nepoužívá žádné léky
  • - lze se ji naučit a aplikovat samostatně

EFT je ve světě velmi uznávaná metoda energetické psychologie. Tato technika působí jako akupunktura bez jehel. Je to mocná psychosomatická relaxační technika, která pracuje na bázi reflexní psychologie. Je to unikátní metoda schopná zklidnit nás natolik, abychom byli schopni uvažovat o svém problému jinak než doposud.
EFT osvobozuje od omezujících myšlenek, které nám komplikují život.
Pomáhá změnit naše myšlení a tím i naše životy. Zní to příliš krásně? Ano, má to jeden háček - EFT pomůže jen tomu, kdo pomoc opravdu chce, kdo je připraven ke změně. Především ke změně v myšlení, chování a v práci sami se sebou. Bez práce nejsou koláče.

Jak EFT funguje?

Práce s EFT je založena na spojení práce moderní psychologie a některých poznatků tradiční čínské medicíny. Vychází z poznání, že základním programem našeho chování jsou naše návyky, programové vzorce, které mají ve spojení s lidskou představivostí obrovskou sílu - navzdory logice, vzdělání, kultuře i síle vůle. Jak k jejich vytvoření dochází? Tím, co běžně prožíváme - stres, nezpracované negativní události, traumatické zážitky z dětství - všechny tyto zdánlivě banální prožitky se každodenně podílí na utváření nebo i ukotvování našich nesprávných přesvědčení.

Metoda EFT stojí na poznání, že příčinou všech negativních emocí je porušení harmonického toku v energetickém systému člověka. Proto metoda EFT používá k práci znalost energetických drah v těle, meridiánů, a jejich reflexních bodů. Jejich aktivací komunikujeme s naším tělem, jeho energiemi, tekutinami a pamětí, s vědomím, podvědomím a emocemi. A protože celý náš život je emocemi ovlivňován vždy a všude, jsou právě naše emoce i ideálním základním kamenem v práci s EFT.

Jak terapie EFT probíhají?

Tato terapie se provádí ve dvojici s terapeutem a probíhá v sedě. Délka i celkový počet sezení je individuální - jednotlivá terapie se běžně pohybuje od 60 do 120 minut, ale může trvat i déle.
Práce s metodou EFT probíhá v příjemné atmosféře, je klidná, nebolestivá, většinou rychlá, má dlouhodobé i trvalé výsledky a obvykle probíhá za minimálního emočního nepohodlí. Ale je nutný zájem klienta při terapii spolupracovat.

Cena:

terapie 1 hodina       500,- Kč