Karty "Nanebevzatí mistři"

Nanebevzatí mistři jsou duchovní průvodci, kteří vám pomáhají pochopit naše životní poslání, najít odvahu k uskutečnění zásadních životních změn a rozvíjet naše schopnosti.

Díky tomuto výkladu najdeme další rozšíření a upřesnění poselství pro vás, údaje o jednotlivých mistrech, jejich životě a duchovní cestě.