Čakrový seminář

Srdečně Vás zvu na seminář pro harmonizaci čaker.

Termín:  termín se plánuje
Čas:       9,30 - 17,30 hod.

Cena:    1.500,- Kč
Místo:    Regenerační studio Tiande Veronika Brezovská, J. Vávry 2, Ivančice

Čakry jsou jsou energetická centra centra umístěna na našem těle. Přivádějí energii do našeho energetického těla (vykreslují se jako kruhový vír) spojené s hlavním energetickým kanálem, který máme v páteři. Počet základních čaker je sedm, každá má jinou barvu, kterou mohou vidět citlivější lidé. Barvy jsou jako v barevném spektru duhy (červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová).

Čakry zobrazují stav našeho zdraví, poukazují na různé nerovnováhy v našem organizmu obvykle spojené se strachem, vinou, hněvem a zklamáním. Tato nerovnováha se pak zobrazuje na úrovni našeho fyzického zdraví - můžeme být nemocní, často unavení, nemáme chut do života atd. Může se projevit jako bolest, nemoc, nefungující vztahy či nehody. Často takto během života dochází k tzv. "zablokování" některé z čaker a tím i k malému toku energie, s tím souvisí energetická nerovnováha.

Čakry fungují ve vzájemné spolupráci. A správně jako celek mohou fungovat, jen jsou-li v harmonii. Nefunguje-li jedna z čaker, pak to má dopad na funkci všech ostatních. Např. nefunguje-li první čakra, nemáme-li správné sebevědomí, pak nemůže fungovat správně žádná z vyšších čaker, protože všechny ostatní čakry funkce první čakry využívají.

Na kurzu se naučíte vidět konkrétní vlastní obsahy a stavy vlastních čaker, porozumět jim a pracovat s nimi ve svůj prospěch. Naučíte se, jak lze prací s čakrami libovolně ovlivňovat své charakterové vlastnosti, jak je utvářet.

Budete mít nástroj pro práci sámi se sebou, a tím lépe porozumíte sobě a svému životu.

Základní čakry:

1. čakra - vědomí si své vlastní síly, útok, útěk, nadřazenost, podřízenost. Mám právo na to žít si svůj vlastní život podle svých vlastních představ a nikdo nemá právo ho kritizovat. Zároveň já nemám právo kritizovat životy ostatních.

2. čakra - sebeúcta, zákon zrcadlení - mé charakterové vlastnosti se zrcadlí v charakterových vlastnostech mých blízkých, partnera, dětí a rodičů, oblast tvoření ve vztazích.

3. čakra - sebeocenění, vědomí si své vlastní hodnoty, zákon přitažlivosti - přitahujeme co myslíme a cítíme. Oblast tvoření našeho vlastního života.

4. čakra - láska k sobě, mám rád sám sebe bez výhrad - zákon sebehodnocení - jen tak, jak umím mít rád sám sebe, jak umím sám sebe přijmout bez výhrad, jen tak umím mít rád ostatní a jen tak mě ostatní mohou mít rádi.

5. čakra - sebevyjádření, sebeobhájení - mám právo jen na to, co jsem schopen si obhájit. Na nic jiného právo nemám. Tato čakra je propojena se všemi nižšími čakrami, nejvýrazněji čakrou druhou.

6. čakra - zodpovědnost za sebe sama

7. čakra - vědomí sama sebe


S sebou:
Přezůvky, pastelky (doporučuji měkké, silné), papíry, tvrdá podložka.

Informace k platbě:
Platí se předem záloha 750,- Kč osobně u mne ve studiu nebo na účet, který sdělím po přihlášení.

Pití zajištěno (voda a čaj zdarma). Na oběd je plánovaná přestávka, lze zajít do restaurace u Marků.

Každý účastník obdrží dáreček.

Přihlásit se můžete osobně u mě ve studiu, nebo na tel. 737 261 049, nebo přes tuto webovou stránku a nebo na terapiepankova@seznam.cz a tel. 605 240 742