Bachovy květové esence

Bachovy květové esence představují jednoduchý a velmi účinný systém pro harmonii lidské duše a tím stabilizuje a pomáhá dát do harmonie i tělo. Jedná se o 38 květových esencí, připravených z nejedovatých planě rostoucích rostlin a stromů. Devětatřicátou esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí. Bachovy kapky jsou účinné proti všem možným negativním stavům mysli. Dr. Edward Bach (1886 - 1936) si byl jistý, že špatný fyzický stav je jen důsledkem nerovnováhy naší mysli.

Myšlenkou tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Bach rozdělil všech 38 esencí do sedmi skupin podle jejich určení: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní.

Bachovy esence nám pomáhají vyrovnat se s tím, co nás trápí. Umožní nám nový pohled na sebe samé i svět kolem nás. Odkrývají to, kým skutečně jsme, a pomáhají nám hledat smysl a cíl naší cesty životem. Náš stav mohou ovlivnit pouze pozitivně. Bachovy esence není možné předávkovat. Nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky. Nejsou návykové.

Bachovy esence již přes 80 let úspěšně pomáhají s:

  • nespavostí
  • problémy se soustředěním
  • šokem, strachem, panikou
  • depresivními stavy
  • nízkou sebedůvěrou
  • problémy s citovou rovnováhou
  • zklamáním
  • nerozhodností, slabou vůlí
  • a dalšími problémy

Doporučuje se užívat:
kdo žijí ve strachu, v nejistotě, cítí se osamocení, jsou bezradní, zoufalí, mívají změny nálad, kdo nežije v přítomnosti apod. Nastávajícím maminkám v těhotenství, porodu i šestinedělí.

Lze je s úspěchem použít i pro zvířátka. Bachovy esence mohou pomoci Vašim domácím zvířatům stejně jako Vám. Každé zvíře má svůj charakter, jehož některé projevy můžete chtít změnit a každé zvíře prožívá emocionální stavy a v jejich důsledku nějak mění své chování.

Esence pouze harmonizují naše emoce, naše pocity a čím více jsme vyrovnaní, harmonizovaní, tím méně je potřebujeme. Jsou bezpečné a mohou je bez obav užívat těhotné ženy, miminka, malé děti, staří a vážně nemocní lidé. Esence nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Opatrnost je třeba při podávání Bachových esencí alkoholikům nebo vyléčeným alkoholikům. Kapičky je třeba kápnout do horkého nápoje, aby se odpařil alkohol a pak teprve podávat.

Můžete u mne objednat a pak vyzvednout.

Bachovy esence Vám vytvoří na míru paní Libuše Serafii Pánková